Leveringsvoorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de Algemene voorwaarden van de Federatie van Nederlandse Brancheverenigingen voor Informatietechnologie FENIT van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003.

De FENIT voorwaarden zijn ook van toepassing voor alle aan de opdrachtgever en leverancier gerelateerde werkmaatschappijen en de door de leverancier betrokken bedrijven in de opdracht.

Deze website maakt gebruik van cookies voor het werkend maken van de site en om statistieken te verzamelen. Lees meer