ICT Management

De dienst zelf

ICT is een vakgebied dat zich binnen organisaties bezighoudt met het ondersteunen van de werkprocessen door informatie- en communicatiesystemen te implementeren en te onderhouden.

Dat dit geen eenvoudig werkgebied is, blijkt uit de vaak lage scores op de klanttevredenheidsonderzoeken. Het aansluiten van de werkprocessen op de technische mogelijkheden van ICT, de zogenaamde IT-Business-Alignment, laat nog al eens wat te wensen over.

Vaak zien we dat de leidinggevenden binnen ICT afdelingen mensen zijn, die voorheen hun sporen hadden verdiend in de ICT techniek. De vragen aan ICT afdelingen worden gesteld, zijn echter nog maar zelden technisch van aard. De verantwoordelijken voor het ICT beleid moeten daarom heel goed begrijpen wat van belang is voor het bereiken van de bedrijfsdoelen, terwijl zij aan de andere kant inzicht moeten hebben in de (on)mogelijkheden van de ICT techniek.

Panthera levert daarom ICT Managers en ICT Consultants zodat u hiermee de brug kunt slaan tussen de behoeften van de organisatie en de mogelijkheden van de hedendaagse ICT technologie,

ICT Manager

De ICT Manager stelt het ICT beleid en de daarmee samenhangende strategie op en leidt de ICT afdeling. Panthera levert ICT Managers die zich richten op het voor u zo optimaal mogelijk inzetten van de mensen, partijen en middelen die betrokken zijn bij uw ICT zodat uw behoeften en prioriteiten zoveel mogelijk worden gewaarborgd.

Vaak nemen we hierbij de rol van interim manager in. We herstructureren daarmee uw ICT en zorgen dat er een optimale situatie ontstaat waarmee uw eigen mensen weer verder kunnen. In enkele gevallen zijn we de “parttime ICT Manager” van onze klanten geworden. Zij hebben wel behoefte aan continue gedegen ICT Management, maar niet aan een full time kracht die inboet op kennis en ervaring omdat hij zich niet voldoende buiten de organisatie begeeft.

U heeft als ondernemer al genoeg ervaren hoe moeilijk het is de juiste beslissingen te nemen op het gebied van ICT. Want welke keuzes moet u maken? En wat betekent dit voor de toekomst?

Het ICT Management van uw organisatie is niet goed ingevuld. Immers, welke kleinere organisatie heeft een ter zake kundige ICT Manager in dienst om op de juiste wijze het ICT beleid en de daarbij behorende procedures op en vast te stellen? Maar u voelt dat er meer uit te halen is en dat ad hoc beleid in verhouding veel geld kost. Maar ook dat uw zaak daar niet altijd goed mee wordt gedaan.

Panthera levert ICT Managers, zoals Accountants kantoren accountans leveren. Een vaste ICT Manager met veel praktijkervaring komt regelmatig bij u langs en neemt met u uw plannen door. U wilt uitbreiden, u wilt de time to market verlagen en u wilt de werkprocessen beter onder controle krijgen. De ICT Manager staat aan uw zijde en treedt als klankbord op. Hij doet suggesties, kent veel soortgelijke situaties en vergelijkt het hiermee, komt met ‘best practice’ oplossingen en zet uw ideeën daar waar nodig om naar praktische ICT plannen die door technisch georiënteerde ICT mensen kunnen worden uitgevoerd.

De Panthera ICT Manager kan voor u leveranciers selecteren en/of met hen voor u onderhandelen. Hij weet wat er te koop is in de ICT wereld en wat de waarde daarvan is. Hij kan uw eigen ICT medewerkers aansturen en/of begeleiden. Hij kan de vragen uit de organisatie op hun waarde beoordelen en beantwoorden.

Bij Panthera zeggen we dat onze ICT Managers verantwoordelijk zijn voor een goede IT-Business-Alignment. Een fraaie omschrijving voor wat we doen: ICT zo naadloos mogelijk laten aansluiten op uw werkprocessen en organisatie, binnen de gegeven randvoorwaarden zoals tijd, noodzaak en budget.

ICT Consultancy

Veel organisaties in het MKB voelen zich zweven daar waar het om ICT gaat. Moet ik wel of juist niet van ‘The Cloud’ gebruik gaan maken? En wat zijn daar de consequenties van? Is VoIP voor mij interessant? Wat voor een server zou ik het beste kunnen gebruiken voor mijn software en welke procedures moet ik vastleggen om meer grip te krijgen op de stabiliteit en veiligheid van mijn systeem? Doe ik er goed aan om met dat bedrijf te gaan werken? Welke IT oplossing zou ik het beste kunnen gaan gebruiken om dit probleem op te lossen?

Dit type vraag is koren op de molen van onze ICT Consultants. Zij richten zich op het adviseren van klanten op het gebied van ICT. Daarnaast zijn zij in staat om deze adviezen ook daadwerkelijk tot uitvoer te brengen als u dat wilt. Als ervaren ITers  kunnen zij er ook voor zorgen dat gerealiseerd wordt wat beloofd werd.

Als ICT Consultant komen wij op projectbasis bij u langs. Wij zoeken graag voor u naar de meest optimale oplossingen op het gebied van Informatie en Communicatie Technologie.

“Inmiddels werkt hij hier al acht jaar. Hij komt hier iedere twee weken een halve dag en hij is het boegbeeld van ons innovatieve ICT beleid geworden. Hij leidt de interne ICT afdeling en neemt de belangrijkste beslissingen. Voor ons is hij een parttime medewerker.”

“Ik was onder de indruk over hoeveel parate kennis de consultant beschikte die bij ons kwam. Hij kon ons zo vertellen waar we mank waren gegaan als we dat project zo waren gestart. Zijn opmerkingen hebben ons veel geld en ellende bespaard! Hij bracht enkele twists aan in het voorstel en belde met onze vaste leverancier. Daarna was het geregeld. We zijn nog steeds blij dat we deze second opinion toen hebben laten uitvoeren!”

“Hij is hier gekomen om een audit uit te voeren, maar al snel bleek uit zijn onderzoek dat het niet lag aan de techniek maar aan de projectleiding. We hebben toen gevraagd of hij die op zich wilde nemen. Sindsdien loopt het op rolletjes.”