Consultants

Wij werken met aantoonbare kennis van zaken, passie en overtuiging. Onze consultants zijn ervaren (minimaal 10 jaar werkervaring als consultant) en werken vanuit verschillende achtergronden en specialismen, samen aan de advisering.

Hoewel wij in onze beginperiode (nu meer dan twintig jaar geleden) vooral voor het grotere bedrijfsleven werkten, zijn wij ons tien jaar geleden ook gaan richten op het MKB.

Het MKB is vaak erg dynamisch als het gaat om snelle beslissingen en kort inhaken op marktveranderingen. Hierdoor is dit voor ons een bijzonder boeiend maar ook leuk werkterrein. Daarnaast moet vaak rekening gehouden worden met minder ruime budgetten, wat een aanspraak doet op de creativiteit van de consultant. Een uitdaging die wij graag voor u aangaan!

Wij worden graag uitdaagd om het meest optimale uit onszelf te halen. Onze gepassioneerde consultants willen namelijk graag actief bijdragen aan het resultaat van uw bedrijfsvoering. Zij beschouwen uw succes als een succes voor zichzelf.

Natuurlijk kennen onze collega’s standaarden zoals SCRUM, PRINCE2, Agile, ITIL en ISO 21500, maar ze zijn vooral door de praktijk gevormd. Ze weten daarom waar het bij u om gaat: de snelste, en het meest optimale resultaat binnen de gestelde randvoorwaarden, zoals tegen de laagste kosten.

Panthera is een innovatieve partner die oplossingen zoekt en realiseert in uw dynamische omgeving. Organisaties bekijken wij vanuit een holistische invalshoek. Het gaat daarbij om mensen, middelen en omgevingsfactoren. Onze adviezen ontstaan dan ook vanuit dit perspectief.

“Panthera saved us tons in the past years. Their independent advise and experience has been significant for our accountability. This is one of the reasons why we work with them throughout Europe.”

“Panthera consultants zijn prettige en toegankelijke experts om mee samen te werken. Ze staan altijd voor mij klaar, denken mee en zijn creatief. En, heel belangrijk, ze zijn bereikbaar. Kortom Panthera is top, ook voor het MKB!”