Management Advies

Wij helpen (aankomende) managers om de eigen organisatie beter te laten presteren door zelf beter te besturen. We begeleiden, trainen en coachen managers daar waar nodig. Al onze activiteiten zijn gericht om managers in positieve zin te veranderen waarbij we geloven dat kennis, vaardigheden en attitudes leiden tot het gewenste doel.
Lees meer...

ICT Management

Het ICT management van Panthera richt zich op het voor u zo optimaal mogelijk inzetten van de mensen, partijen en middelen die betrokken zijn bij uw ICT zodat uw behoeften en prioriteiten zoveel mogelijk worden gewaarborgd.
Lees meer...

Online Accountability

Online Accountability richt zich op een onafhankelijke en onpartijdige beoordeling en begeleiding van de ontwikkeling, veiligheid, risico’s, targets en resultaten van uw online activiteiten.
Lees meer...
homeipad

Verhouding activiteiten

Management Advies
Management Training
Coaching
ICT Management
Auditing
Online Marketing
IT Consultancy

Goede adviezen

De consultants van Panthera BV concentreren zich op het leveren van de voor u meest optimale adviezen. Daarin worden doel, (toekomstige) belangen en kosten vanzelfsprekend zorgvuldig afgewogen. Onze consultants zijn ervaren Managers en ICT-professionals voor wie het uitgangspunt is u goed te begeleiden in het maken van de juiste beslissingen.

Het is voor ons normaal om afdelingen te (her-)organiseren en/of aan te sturen, second opinions uit te brengen, audits uit te voeren, voor organisaties pitches te leiden, werkprocessen van leveranciers te controleren en bijvoorbeeld productselecties uit te voeren. We staan naast u om u te helpen uw organisatie goed aan te sturen.

Of het nu gaat om Coaching, Management Training, ICT Management, Online Accountability, productkeuzes, project management of het opstellen van werkprocessen, onze consultants staan garant voor kwaliteit, deskundigheid en een professionele zakelijke werkhouding.

home_goedeadviezen

Management Advies

U wilt uw bedrijfsvoering optimaliseren maar u weet niet meer hoe u verder moet? Heeft u het gevoel de controle te verliezen en voelt u de behoefte om eens met een onafhankelijke derde van gedachten wisselen over de aanpak?

Panthera Management & Consultancy heeft zich gespecialiseerd in de advisering van MKB ondernemingen. Juist voor de directeur in het MKB is het prettig en nuttig om samen met een onafhankelijk management consultant te sparren over de gang van zaken. Wat kan beter? Hoe kunnen we dat samen bereiken?

Wij geven u niet alleen advies en dienen als klankbord, we kunnen en willen u ook graag helpen de plannen uit te voeren!

ICT Management

Als ondernemer valt het niet mee om binnen ICT door de bomen het bos nog te zien. Hoe maakt u de beste keuzes? Is het juist wat er gezegd wordt? Is dit wel een goede server? Klopt het wat uw eigen ITer zegt en rapporteert? Zijn uw uitgaven voor IT wel normaal? Kloppen de offertes, zijn die wel markt conform? En is dat aanbod ook daadwerkelijk het aanbod wat het beste voor uw organisatie is? Immers, in het land der blinden is eenoog koning en hoe kan in dat land zin en onzin van elkaar gescheiden worden?

Onze ICT Managers geven u niet alleen antwoord op deze vragen, ze stippelen ook het meest optimale ICT beleid voor uw organisatie uit, kunnen veranderingsprocessen doorvoeren en kunnen zorg dragen voor een onafhankelijke, professionele en betaalbare totstandkoming van uw ICT behoeften, eventueel met behulp van uw eigen mensen en onderleveranciers.

ICT Consultancy

Veel organisaties voelen zich zweven daar waar het om ICT gaat. Moet ik wel of juist niet van ‘The Cloud’ gebruik gaan maken? En wat zijn daar de consequenties van? Wat voor een server zou ik het beste kunnen gebruiken voor mijn software en welke procedures moet ik vastleggen om meer grip te krijgen op de stabiliteit en veiligheid van mijn systeem? Doe ik er goed aan om met dat bedrijf te gaan werken? Welke IT oplossing zou ik het beste kunnen gaan gebruiken om dit probleem op te lossen?

Dit type vraag is koren op de molen van onze ICT Consultants. Zij richten zich op het adviseren van klanten op het gebied van ICT. Daarnaast zijn zij in staat om deze adviezen ook daadwerkelijk tot uitvoer te brengen als u dat wilt. Als ervaren ICT projectleiders zorgen ze er voor dat gerealiseerd wordt wat beloofd werd.

Online Accountability

Als ondernemer wilt u natuurlijk weten of uw investering in online activiteiten juist is (geweest). Maar u kunt moeilijk vergelijken en de meeste gegevens waarover u beschikt worden u aangereikt door partijen die hier zelf belangen in hebben. Online Accountability is een concept dat gebruikt wordt voor het in kaart brengen van de genomen verantwoordelijkheid, de betrouwbaarheid, de kracht, de investering, de kwaliteit, de redemptie en andere termen die geassocieerd worden met het verwachtingspatroon van online projecten. Als onderdeel van het governance model van veel organisaties, neemt Online Accountability een centrale plaats in, in de discussie over problemen rond online projecten waartoe de ontwikkeling van websites, online media inkoop en andere aspecten van dit type project worden gerekend.

Bij Online Accountability richten wij ons daarom op het zo optimaal mogelijk tot stand laten komen van de online middelen, het meten van de vooraf vastgestelde targets van de voorgenomen online activiteiten en we onderzoeken of de media inkoop voorstellen wel marktconform zijn. Hiermee kunnen we u rapporteren of de te verwachte resultaten worden opgeleverd. We benchmarken dan ook voorstellen en offertes voor u en maken afwijkingen helder.

ICT Projectleiding

Niet alleen ICT projecten, maar ook online communicatie projecten blijken vaak uit de hand te lopen. Ze leverden niet op wat beloofd werd, gingen meer kosten dan begroot. Zaken waar u niet op zat te wachten.

Projectleiding is bedoeld om er voor te zorgen dat uw project gezond begint en gezond eindigt. Het gaat daarbij dus niet alleen om het evalueren van de oplevering, maar juist vooral om het proces tussen begin en eind.

De projectbegeleiding uitgevoerd door de consultants van Panthera ondersteunt bij alle onderdelen van een project. Ze volgt daarbij een afgeleide van de bekende en geprezen Prince2 methode. Het vaststellen van eisen en wensen, in de vorm van functionele beschrijvingen of briefings, de selectie van middelen, tussentijdse evaluaties en testen, acceptatietesten en evaluaties spelen daarbij een belangrijke rol.

Auditing

De Auditing van Panthera richt zich op een onafhankelijke en onpartijdige beoordeling van onder andere de betrouwbaarheid, de beveiliging, de effectiviteit en de efficiency van geautomatiseerde informatiesystemen, de organisatie van de automatiseringsafdeling, het bereikte resultaat of de technisch/organisatorische infrastructuur van de geautomatiseerde gegevensverwerking. Het kan ook worden ingezet om diensten en leveringen van derden te toetsen en/of te beoordelen.

Onze audits zijn objectieve onderzoeken die blootleggen in welke mate het te auditeren onderdeel overeenstemt met de daarvoor geldende norm. Daarom wordt Panthera BV regelmatig ingeschakeld om zowel binnen het werkgebied van de ICT als dat van de Online Marketing audits uit te voeren.

Opleidingen

Panthera ontwikkelt opleidingsplannen, leidt trainers op, verzorgt trainingen en kan u helpen uw eigen cursusaanbod te verbeteren. Onze trainingen worden samengesteld met oog voor inhoud, opleidingsmethodiek en integratie tussen de stof en de dagelijkse praktijk in uw organisatie. Vakbekwame docenten verzorgen de trainingen en toetsen of de gestelde leerdoelen bereikt worden.

Wij zetten onze brede kennis om in effectieve trainingen op verschillende relevante gebieden. Zo kunt u bij ons terrecht voor cursussen op het gebied van specifieke software zoals Joomla, Photoshop of Excel. Wij verzorgen ook inhoudelijke en practische trainingen op het gebied van projectleiding, bijvoorbeeld systeem- en netwerkbeheer en zelfs zakelijke fotografie.

Daarnaast hebben wij een ruime keuze uit verschillende typen managementtrainingen. Alhoewel de accenten afhankelijk van uw wensen verschillen, staat in al onze trainingen een ding centraal: dat is uw organisatie! Om die reden zijn onze managementtraining modulair opgebouwd en eenvoudig aan uw behoefte aan te passen.

We verzorgen trainingen voor groepen van 2 tot meer dan 20 deelnemers. Dat kan zowel op locatie als bij ons in Utrecht.

Coaching

Wij helpen medewerkers van organisaties door ze van professionele begeleiding te voorzien waarbij wij als gelijkwaardige partner deze persoon ondersteunen bij het behalen van hun eigen doelen en die van de organisatie waarvoor zij werken. In tegenstelling tot opleidingen, ligt de focus bij coaching minder bij de inhoud en juist meer bij het proces.

Vaak leveren wij coaching aan managers. We staan naast hun en geven hun persoonlijke adviezen hoe ze zaken anders zouden kunnen aanpakken of er anders tegen aan zouden kunnen kijken. In feite verbeteren we hiermee hun prestaties en daarmee ook hun eigen gevoel van welzijn. Dergelijke coaching is daarom vergelijkbaar met “training on the job”.

Coaching kan ook worden ingezet om nare situaties te voorkomen of tegen te gaan. Een burnout heeft bijvoorbeeld grote gevolgen voor het individu en de organisatie. Deze situatie vraagt om veel meer dan “even bijkomen”. Een goede coach op het juiste moment kan een cruciale rol spelen door te helpen een burnout te voorkomen.

Deze website maakt gebruik van cookies voor het werkend maken van de site en om statistieken te verzamelen. Lees meer